Khay xốp đựng 6 hũ yến size đại KX04

Khay xốp đựng 6 hũ yến size đại KX04