Khay xốp đựng 6 hũ yến size lớn KX03

Khay xốp đựng 6 hũ yến size lớn KX03